English Česky

Restaurace Plný pekáč

Vítejte v restauraci Plný pekáč nacházející se v domě zvaném V lázních, kde si v příjemném prostředí můžete vychutnat staročeskou kuchyni a tankové pivo Budvar. Dům je památkou na lázeň, která v těchto místech existovala už ve 14. století, tehdy se nacházel v prastaré lokalitě při vltavském brodu, kde byl později vybudován kamenný most.

U lice vznikala tedy už od 12. století na předmostí, kde se křižovaly cesty od Juditina kamenného mostu, který znamenal kromě brodů jediné spojení se Starým Městem. Původně byl dům v majetku Johanitů - maltézských rytířů, jimž patřila celá čtvrť (asi padesát pět domů na Malé Straně s vlastní jurisdikcí).
Od 17. století až do poloviny 19. století existoval v tomto domě jeden z nejlepších hotelů v Praze, ve kterém byla roku 1698 ubytována část poselstva vyslaná carem Petrem I. na cestu po Evropě. Na přelomu let 1790 a 1791 zde bydlel francouzský vzduchoplavec Jean Pierre Blanchard, který jako první překonal v balónu kanál La Manche.

V roce 1800 se konal v sále hotelu Lázeň ples, kterého se zúčastnil úspěšný ruský generál Alexandr Vasiljevič Suvorov. Roku 1833 bydlel v hotelu francouzský básník Francois René Chateaubriand, jenž přijel navštívit toho času již bývalého krále Francie Krala X.